Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje: 19 267 504 Kč

Dotace: 5 780 251 Kč

Řídíc orgán: Ministerstvo zemědělství

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond

Kofinancováno z Evropského námořního a rybářského fondu Operačního programu Rybářství.